THANH TOÁN
KHI NHẬN
GIAO HÀNG
TOÀN QUỐC
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ
NỘI THÀNH TPHCM
THANH TOÁN
BẢO MẬT

Mỹ phẩm xách tay mỹ

Cửa hàng chuyên bán mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng xách tay của Mỹ

PARIS HILTON

80,000 (vnd)

Đánh giá: 3.4/5 (8 lần chấm)

VERA WANG

205,000 (vnd)

Đánh giá: 2.7/5 (13 lần chấm)

HERMES

2,895,000 (vnd)

Đánh giá: 2.2/5 (12 lần chấm)

GIORGIO ARMANI

1,695,000 (vnd)

Đánh giá: 2.4/5 (13 lần chấm)

VICTORIA'S SECRET

1,095,000 (vnd)

Đánh giá: 2.8/5 (12 lần chấm)

DOLCE & GABBANA

245,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (15 lần chấm)

DIOR

395,000 (vnd)

Đánh giá: 2.5/5 (15 lần chấm)

DERMALOGICA

1,390,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (20 lần chấm)

DERMALOGICA
990,000 (vnd)

712,000 (vnd)

Đánh giá: 2.3/5 (4 lần chấm)

DERMALOGICA

1,890,000 (vnd)

Đánh giá: 3.0/5 (17 lần chấm)

DERMALOGICA

1,980,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (20 lần chấm)

DERMALOGICA

1,130,000 (vnd)

Đánh giá: 3.1/5 (19 lần chấm)

DERMALOGICA

1,250,000 (vnd)

Đánh giá: 2.8/5 (17 lần chấm)

DERMALOGICA

20,000 (vnd)

Đánh giá: 2.7/5 (14 lần chấm)

ONE A DAY

650,000 (vnd)

Đánh giá: 2.8/5 (6 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE

290,000 (vnd)

Đánh giá: 2.2/5 (15 lần chấm)

YOUTHEORY

450,000 (vnd)

Đánh giá: 2.9/5 (14 lần chấm)

CHILDLIFE
390,000 (vnd)

350,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (21 lần chấm)

COSTAR
1,490,000 (vnd)

1,090,000 (vnd)

Đánh giá: 2.9/5 (16 lần chấm)

AUHEALTH
1,170,000 (vnd)

950,000 (vnd)

Đánh giá: 3.0/5 (19 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE

230,000 (vnd)

Đánh giá: 2.4/5 (17 lần chấm)

KOREA
1,500,000 (vnd)

1,200,000 (vnd)

Đánh giá: 2.2/5 (18 lần chấm)

KOREA
720,000 (vnd)

680,000 (vnd)

Đánh giá: 2.4/5 (19 lần chấm)

KOREA
950,000 (vnd)

800,000 (vnd)

Đánh giá: 2.7/5 (21 lần chấm)

KOREA
800,000 (vnd)

700,000 (vnd)

Đánh giá: 2.5/5 (24 lần chấm)

KOREA
1,400,000 (vnd)

1,200,000 (vnd)

Đánh giá: 2.5/5 (22 lần chấm)

KOREA
750,000 (vnd)

650,000 (vnd)

Đánh giá: 2.4/5 (18 lần chấm)

KOREA
1,490,000 (vnd)

1,200,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (22 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE
250,000 (vnd)

120,000 (vnd)

Đánh giá: 3.1/5 (26 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE
250,000 (vnd)

190,000 (vnd)

Đánh giá: 1.0/5 (4 lần chấm)

SHISEIDO
650,000 (vnd)

553,000 (vnd)

Đánh giá: 2.3/5 (22 lần chấm)

CLINIQUE
520,000 (vnd)

200,000 (vnd)

Đánh giá: 2.3/5 (15 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE
180,000 (vnd)

150,000 (vnd)

Đánh giá: 2.5/5 (2 lần chấm)

CHILDLIFE
520,000 (vnd)

200,000 (vnd)

Đánh giá: 2.6/5 (23 lần chấm)

PURITAN'S PRIDE
350,000 (vnd)

250,000 (vnd)

Đánh giá: 3.0/5 (1 lần chấm)