Bệnh viện trung ương khoa thẩm mỹ

      7

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

*

- PGS.TS.GVCC. Phạm Tuấn Cảnh – Trưởng khoa

- ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh – Phó trưởng khoa

- BSNT. Hoàng Hòa Bình

- BSNT. Lê Thúy An

- BSNT. Nguyễn Thị Huệ

- BSNT. Nguyễn Thanh Minh

- CNĐD. Nguyễn Thị Hoài

- CNĐD.Nguyễn Thị Ngọc Hoa

- CNĐD.Nguyễn Thị Thanh Tú

- ĐDCĐ.Trần Minh Thúy

- ĐDTH. Bùi Thị Hoa

- ĐDTH.Nguyễn Thị Thủy Tiên

- ĐDTH.Ninh Thị Thái Hòa

- HL. Dương Thị Nga

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ

*

- Khám cùng điều trị những trường hợp đề nghị tạo hình, mổ xoang thẩm mỹ

- Điều trị các bệnh lý không giống về Tai Mũi Họng.

Bạn đang xem: Bệnh viện trung ương khoa thẩm mỹ

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của BV

- Đào tạo, chỉ đạo tuyến - Công tác hợp tác ký kết Quốc tế.

Xem thêm: Thẩm Mỹ Viện Lavian Hà Nội, Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Lavian

- quản lý người căn bệnh nội trú

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Trưởng khoa :

- PGS.TS.GVCC. Phạm Tuấn Cảnh (Từ năm 2005 cho nay)

Phó Trưởng khoa :

- ThS.BS. Nguyễn Duy tô (2006- 2010)

- ThS.BSC. Nguyễn Nhật Linh (Từ năm năm trước đến nay)

NHỮNG THANH TỤU CƠ BẢN

Triển khai thành công những kỹ thuật

- Phẫu thuật chế tạo hình thẩm mỹ dị tật mũi; tai và các dị tật vùng mặt.

- phẫu thuật mổ xoang điều trị bệnh tật và các đường rò vùng đầu phương diện cổ Điều trị các bệnh lý không giống của chuyên khoa Tai mũi họng:

- Tiến tới mổ xoang vi phẫu gửi vạt thoải mái và lắp ghép tai giả…

Công tác phân tích khoa học:

- tiến hành nhiều Đề tài cung cấp nhà nước; chủ đề cấp cỗ và cấp cho Cơ sở

- Áp dụng các phương thức mới trong chữa bệnh phẫu thuật tạo thành hình thẩm mỹ.

Hợp tác quốc tế: - tăng tốc hợp tác nước ngoài với những tổ chức FACE khổng lồ FACE, HUGS, REI, nhận chuyển giao kỹ thuật mới

Thi đua khen thưởng:

- Tập thể được trao Bằng khen cỗ Y tế: Năm 2009, 2013

- Tổ lao hễ xuất sắc, giỏi, tiên tiến trong các năm: 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Cá nhân:

- bởi khen bộ Y tế: Nguyễn Thúy Vinh (năm 2008 cùng 2013), BS. Nguyễn Nhật Linh (năm 2009, 2015)

- đồng chí thi đua: BS. Nguyễn Nhật Linh (năm 2009, 2013, 2014, 2015), ĐD. Nguyễn Thúy Vinh (năm 2005, 2016, 2017)