Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho

      45
*

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN, HỆ THỐNG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

chuan muc ke toan, he thong cac chuan muc ke toan viet nam, 26 chuẩn chỉnh mực kế toán

*
*


Chuẩn mực kế toán tài chính số 02 : HÀNG TỒN KHO

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM

-------------------------------------------------

CHUẨN MỰC SỐ 02

HÀNG TỒN KHO

(Ban hành và ra mắt theo ra quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 mon 12 năm 2001 của cục trưởng bộ Tài chính)

QUY ĐỊNH CHUNG

01. Mục tiêu của chuẩn chỉnh mực này là mức sử dụng và phía dẫn những nguyên tắc và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: xác định giá trị cùng kế toán mặt hàng tồn kho vào bỏ ra phí; Ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá trị mặt hàng tồn kho cho tương xứng với cực hiếm thuần rất có thể thực hiện tại được và cách thức tính cực hiếm hàng tồn kho làm cửa hàng ghi sổ kế toán cùng lập report tài chính.

Bạn đang xem: Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho

02. Chuẩn chỉnh mực này vận dụng cho kế toán hàng tồn kho theo bề ngoài giá nơi bắt đầu trừ lúc có chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính khác quy định được cho phép áp dụng phương thức kế toán khác mang đến hàng tồn kho.

03. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được gọi như sau:

Hàng tồn kho: Là các tài sản:

(a) Được duy trì để chào bán trong kỳ sản xuất, marketing bình thường;

(b) Đang trong quy trình sản xuất, sale dở dang;

(c) Nguyên liệu, trang bị liệu, công cụ, biện pháp để áp dụng trong quy trình sản xuất, marketing hoặc cung cấp dịch vụ.

Hàng tồn kho bao gồm:

- sản phẩm & hàng hóa mua về nhằm bán: sản phẩm & hàng hóa tồn kho, hàng thiết lập đang đi trên đường, hàng gởi đi bán, sản phẩm & hàng hóa gửi đi tối ưu chế biến;

- thành quả tồn kho cùng thành phẩm gửi đi bán;

- sản phẩm dở dang: sản phẩm chưa xong và sản phẩm chấm dứt chưa làm giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩm;

- Nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, cách thức tồn kho, gởi đi tối ưu chế vươn lên là và đã tải đang đi trên đường;

- ngân sách chi tiêu dịch vụ dở dang.

Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, khiếp doanh bình thường trừ (-) túi tiền ước tính để xong sản phẩm và ngân sách chi tiêu ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá hiện nay hành: Là khoản tiền phải trả để mua một một số loại hàng tồn kho tương tự như tại ngày lập bảng bằng vận kế toán.

NỘI DUNG CHUẨN MỰC

XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

04. Sản phẩm tồn kho được tính theo giá chỉ gốc. Ngôi trường hợp quý giá thuần có thể thực hiện nay được thấp hơn giá gốc thì yêu cầu tính theo quý hiếm thuần rất có thể thực hiện nay được.

GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO

05. Giá nơi bắt đầu hàng tồn kho bao gồm: giá thành mua, túi tiền chế phát triển thành và các giá cả liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được sản phẩm tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại tại.

Chi tổn phí mua

06. Chi tiêu mua của sản phẩm tồn kho bao hàm giá mua, các loại thuế không được trả lại, ngân sách chi tiêu vận chuyển, bốc xếp, bảo vệ trong thừa trình mua hàng và các ngân sách chi tiêu khác có tương quan trực tiếp nối việc mua sắm chọn lựa tồn kho. Những khoản tách khấu dịch vụ thương mại và ưu đãi giảm giá hàng mua bởi vì hàng tải không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

Chi giá tiền chế biến

07. Giá thành chế biến chuyển hàng tồn kho bao hàm những chi tiêu có liên quan trực tiếp nối sản phẩm sản xuất, như giá thành nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và thắt chặt và ngân sách sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu, vật tư thành thành phẩm.

Chi phí phân phối chung cố định là những giá cả sản xuất loại gián tiếp, hay không thay đổi theo số lượng hàng hóa sản xuất, như chi phí khấu hao, chi tiêu bảo dưỡng máy móc thiết bị, đơn vị xưởng,... Và đưa ra phí cai quản hành bao gồm ở những phân xưởng sản xuất.

Chi phí sản xuất chung biến đổi là những giá cả sản xuất loại gián tiếp, thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp sau số lượng sản phẩm sản xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi tiêu nhân công gián tiếp.

08. Túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định phân ngã vào chi tiêu chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. Công suất thông thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong các điều kiện sản xuất bình thường.

- Trường thích hợp mức sản phẩm thực tế phân phối ra cao hơn nữa công suất bình thường thì chi tiêu sản xuất chung cố định và thắt chặt được phân bổ cho từng đơn vị thành phầm theo chi phí thực tế phát sinh.

- Trường vừa lòng mức thành phầm thực tế cung ứng ra thấp hơn công suất thông thường thì chi tiêu sản xuất chung thắt chặt và cố định chỉ được phân chia vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị thành phầm theo mức hiệu suất bình thường. Khoản túi tiền sản xuất phổ biến không phân bổ được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ.

Chi phí sản xuất chung biến hóa được phân bổ hết vào chi tiêu chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo giá thành thực tế phạt sinh.

09. Trường phù hợp một quá trình sản xuất ra các loại thành phầm trong và một khoảng thời hạn mà chi phí chế đổi mới của mỗi loại sản phẩm không được phản ánh một cách bóc biệt, thì giá cả chế phát triển thành được phân bổ cho các loại thành phầm theo tiêu thức phù hợp và đồng điệu giữa những kỳ kế toán.

Trường vừa lòng có thành phầm phụ, thì giá bán trị thành phầm phụ được xem theo quý hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện được và cực hiếm này được trừ (-) khỏi ngân sách chế thay đổi đã tập hợp thông thường cho thành phầm chính.

Chi phí tương quan trực tiếp khác

10. Ngân sách liên quan tiền trực tiếp khác tính vào giá cội hàng tồn kho bao hàm các khoản chi phí khác ngoài giá thành mua và chi phí chế đổi mới hàng tồn kho. Ví dụ, vào giá nơi bắt đầu thành phẩm gồm thể bao gồm chi phí xây dựng sản phẩm cho 1 đơn đặt hàng cụ thể.

Chi phí kế bên vào giá cội hàng tồn kho

11. Ngân sách không được xem vào giá gốc hàng tồn kho, gồm:

(a) chi tiêu nguyên liệu, đồ dùng liệu, ngân sách chi tiêu nhân công cùng các ngân sách sản xuất, marketing khác tạo ra trên mức bình thường;

(b) bỏ ra phí bảo vệ hàng tồn kho trừ những khoản đưa ra phí bảo vệ hàng tồn kho cần thiết cho quy trình sản xuất tiếp sau và chi phí bảo vệ quy định ở trong phần 06;

(c) giá cả bán hàng;

(d) chi phí cai quản doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Phòng Tránh Bệnh Nhiễm Trùng Đường Tiểu Tại Nhà Không Cần Kháng Sinh

Chi phí cung cấp dịch vụ

12. Chi tiêu cung cấp cho dịch vụ bao hàm chi phí nhân viên cấp dưới và các túi tiền khác tương quan trực sau đó việc cung cấp dịch vụ, như chi tiêu giám tiếp giáp và các giá cả chung tất cả liên quan.

Chi chi phí nhân viên, giá thành khác liên quan đến bán sản phẩm và quản lý doanh nghiệp không được xem vào chi phí cung cấp cho dịch vụ.

PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO

13. Việc tính cực hiếm hàng tồn kho được áp dụng theo 1 trong những các cách thức sau:

(a) cách thức tính theo giá bán đích danh;

(b) phương pháp bình quân gia quyền;

(c) phương pháp nhập trước, xuất trước;

(d) cách thức nhập sau, xuất trước.

14. Phương pháp tính theo giá bán đích danh được áp dụng so với doanh nghiệp tất cả ít loại sản phẩm hoặc mặt hàng ổn định cùng nhận diện được.

15. Theo phương thức bình quân gia quyền, cực hiếm của từng các loại hàng tồn kho được tính theo quý hiếm trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự như đầu kỳ và quý hiếm từng loại hàng tồn kho được tải hoặc cung ứng trong kỳ. Giá trị trung bình hoàn toàn có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi một khi nhập một lô sản phẩm về, phụ thuộc vào vào thực trạng của doanh nghiệp.

16. Phương pháp nhập trước, xuất trước vận dụng dựa trên trả định là hàng tồn kho được download trước hoặc cấp dưỡng trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại thời điểm cuối kỳ là sản phẩm tồn kho được thiết lập hoặc cung cấp gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này thì quý giá hàng xuất kho được xem theo giá của lô mặt hàng nhập kho ở thời điểm thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, quý hiếm của sản phẩm tồn kho được xem theo giá bán của hàng nhập kho sinh sống thời điểm vào cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.

17. Phương pháp nhập sau, xuất trước vận dụng dựa trên trả định là mặt hàng tồn kho được sở hữu sau hoặc thêm vào sau thì được xuất trước, với hàng tồn kho còn lại thời điểm cuối kỳ là mặt hàng tồn kho được cài hoặc chế tạo trước đó. Theo phương pháp này thì quý giá hàng xuất kho được tính theo giá của lô sản phẩm nhập sau hoặc ngay sát sau cùng, giá trị của mặt hàng tồn kho được tính theo giá bán của mặt hàng nhập kho vào đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀ LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO

18. Cực hiếm hàng tồn kho không tịch thu đủ khi mặt hàng tồn kho bị hỏng hỏng, lỗi thời, giá thành bị giảm, hoặc chi tiêu hoàn thiện, ngân sách chi tiêu để bán hàng tăng lên. Việc ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá gốc sản phẩm tồn kho đến bằng với cái giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được là tương xứng với nguyên tắc gia tài không được bội phản ánh to hơn giá trị thực hiện ước tính từ những việc bán thường dùng chúng.

19. Thời điểm cuối kỳ kế toán năm, khi cực hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được của mặt hàng tồn kho bé dại hơn giá gốc thì phải lập dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho. Số dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho được lập là số chênh lệch giữa giá cội của mặt hàng tồn kho to hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng. Bài toán lập dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho được thực hiện trên cơ sở từng mặt hàng tồn kho. Đối với dịch vụ hỗ trợ dở dang, vấn đề lập dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho được tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.

20. Bài toán ước tính quý giá thuần rất có thể thực hiện nay được của sản phẩm tồn kho phải nhờ trên vật chứng tin cậy tích lũy được tại thời điểm ước tính. Vấn đề ước tính này phải tính đến sự dịch chuyển của chi phí hoặc chi phí trực tiếp liên quan đến các sự kiện diễn ra sau ngày hoàn thành năm tài chính, mà những sự kiện này được xác nhận với các điều kiện hiện có ở thời gian ước tính.

21. Khi cầu tính quý giá thuần có thể thực hiện tại được buộc phải tính đến mục tiêu của câu hỏi dự trữ mặt hàng tồn kho. Ví dụ, quý hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được của lượng mặt hàng tồn kho dự trữ để đảm bảo an toàn cho những hợp đồng bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ cấp thiết hủy quăng quật phải dựa vào giá trị trong thích hợp đồng. Nếu như số hàng đang tồn kho lớn hơn số hàng đề xuất cho thích hợp đồng thì giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được của số chênh lệch giữa hàng vẫn tồn kho lớn hơn số hàng buộc phải cho hòa hợp đồng được reviews trên cơ sở giá cả ước tính.

22. Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, biện pháp dự trữ để sử dụng cho mục tiêu sản xuất sản phẩm không được đánh rẻ hơn giá nơi bắt đầu nếu sản phẩm do bọn chúng góp phần cấu tạo nên sẽ tiến hành bán bởi hoặc cao hơn túi tiền sản xuất của sản phẩm. Khi tất cả sự giảm giá của nguyên liệu, đồ gia dụng liệu, công cụ, pháp luật mà giá thành sản xuất sản phẩm cao hơn giá trị thuần rất có thể thực hiện nay được, thì nguyên liệu, vật dụng liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho được review giảm xuống bằng với mức giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

23. Thời điểm cuối kỳ kế toán năm tiếp theo phải thực hiện đánh giá mới về giá trị thuần có thể thực hiện nay được của sản phẩm tồn kho thời điểm cuối năm đó. Trường hợp thời điểm cuối kỳ kế toán năm nay, nếu như khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập thấp rộng khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho vẫn lập ở cuối kỳ kế toán năm ngoái thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập (Theo quy định ở trong phần 24) để đảm bảo cho giá trị của mặt hàng tồn kho phản ánh trên report tài chính là theo giá cội (nếu giá gốc nhỏ dại hơn quý hiếm thuần hoàn toàn có thể thực hiện tại được) hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện nay được (nếu giá gốc lớn hơn giá trị thuần rất có thể thực hiện tại được).

GHI NHẬN bỏ ra PHÍ

24. Khi bán sản phẩm tồn kho, giá gốc của mặt hàng tồn kho đã bán được ghi dìm là ngân sách chi tiêu sản xuất, kinh doanh trong kỳ cân xứng với lệch giá liên quan cho chúng được ghi nhận. Tất cả các khoản chênh lệch thân khoản dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng tồn kho phải tạo ở cuối niên độ kế toán tài chính năm nay lớn hơn khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho vẫn lập sinh sống cuối niên độ kế toán năm trước, những khoản hao hụt, mất mát của mặt hàng tồn kho, sau thời điểm trừ (-) phần bồi hoàn do trách nhiệm cá thể gây ra, và giá thành sản xuất bình thường không phân bổ, được ghi thừa nhận là chi phí sản xuất, marketing trong kỳ. Trường hòa hợp khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho được lập sống cuối niên độ kế toán tài chính năm nay bé dại hơn khoản dự phòng giảm ngay hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán tài chính năm trước, thì số chênh lệch lớn hơn phải được hoàn nhập ghi giảm chi tiêu sản xuất, tởm doanh.

25. Ghi nhận cực hiếm hàng tồn kho đã bán vào giá thành trong kỳ phải bảo đảm an toàn nguyên tắc phù hợp giữa giá cả và doanh thu.

26. Trường hợp một số trong những loại sản phẩm tồn kho được sử dụng để sản xuất ra tài sản thắt chặt và cố định hoặc sử dụng như công ty xưởng, thứ móc, thứ tự chế tạo thì giá nơi bắt đầu hàng tồn kho này được hạch toán vào giá chỉ trị tài sản cố định.

TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH

27. Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp bắt buộc trình bày:

(a) Các cơ chế kế toán vận dụng trong việc reviews hàng tồn kho, bao gồm cả phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

(b) Giá gốc của tổng số mặt hàng tồn kho cùng giá nơi bắt đầu của từng các loại hàng tồn kho được phân loại tương xứng với doanh nghiệp;

(c) cực hiếm dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng tồn kho;

(d) quý hiếm hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

(e) các trường hợp hay sự kiện dẫn tới việc trích lập thêm hoặc trả nhập dự phòng giảm ngay hàng tồn kho;

(f) quý hiếm ghi sổ của hàng tồn kho (Giá gốc trừ (-) dự phòng ưu đãi giảm giá hàng tồn kho) đã dùng để thế chấp, cụ cố bảo đảm an toàn cho các khoản nợ đề nghị trả.

28. Trường hợp doanh nghiệp lớn tính cực hiếm hàng tồn kho theo phương pháp nhập sau, xuất trước thì report tài thiết yếu phải phản ánh số chênh lệch giữa giá trị hàng tồn kho trình bày trong bảng cân đối kế toán với:

(a) cực hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ được tính theo phương thức nhập trước, xuất trước (nếu quý hiếm hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước nhỏ hơn giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tính theo cách thức bình quân gia quyền và cực hiếm thuần rất có thể thực hiện tại được); hoặc

Với cực hiếm hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo phương thức bình quân gia quyền (nếu quý giá hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tính theo cách thức bình quân gia quyền nhỏ tuổi hơn cực hiếm hàng tồn kho cuối kỳ tính theo phương thức nhập trước, xuất trước và cực hiếm thuần có thể thực hiện được); hoặc

Với quý hiếm hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ được tính theo quý giá thuần có thể thực hiện được (nếu giá trị hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tính theo quý hiếm thuần có thể thực hiện được nhỏ tuổi hơn giá trị hàng tồn kho tính theo phương pháp nhập trước, xuất trước và phương pháp bình quân gia quyền); hoặc

(b) quý giá hiện hành của mặt hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ tại ngày lập bảng phẳng phiu kế toán (nếu giá trị hiện hành của hàng tồn kho tại ngày lập bảng bằng phẳng kế toán nhỏ tuổi hơn giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện nay được); hoặc với giá trị thuần có thể thực hiện được (nếu quý giá hàng tồn kho cuối kỳ tính theo cực hiếm thuần có thể thực hiện tại được nhỏ dại hơn quý hiếm hàng tồn kho vào cuối kỳ tính theo quý giá hiện hành tại ngày lập bảng phẳng phiu kế toán).

29. Trình bày ngân sách về hàng tồn kho trên báo cáo kết trái sản xuất, marketing được phân loại giá cả theo chức năng.

Phân loại giá thành theo tính năng là sản phẩm tồn kho được trình diễn trong khoản mục “Giá vốn hàng bán” trong report kết quả ghê doanh, gồm giá gốc của sản phẩm tồn kho vẫn bán, khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các khoản hao hụt mất đuối của mặt hàng tồn kho sau khi trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm cá thể gây ra, chi phí sản xuất phổ biến không được phân bổ.