Mã số thuế bệnh viện thẩm mỹ jw hàn quốc

      11

BệNH VIệN thẩm mỹ và làm đẹp HàN QUốC

Ngành nghề marketing chính: Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá

Cập nhật: 6 năm trước


Từ khóa: 0308837270, bệnh dịch VIệN thẩm mỹ HàN QUốC, TP hồ nước Chí Minh, Quận 1, Phường Đa Kao, Sử Duy Bin, Lương Thị Bích Tuyền


Ngành nghề khiếp doanh

STT tên ngành Mã ngành
1 Xây dựng nhà các loại 41000
2 Bán buôn thực phẩm 4632
3 Bán buôn vải, sản phẩm may sẵn, giày dép 4641
4 Bán buôn đồ dùng khác đến gia đình 4649
5 Bán buôn trang bị vi tính, máy ngoại vi với phần mềm 46510
6 Bán buôn máy và linh phụ kiện điện tử, viễn thông 46520
7 Bán lẻ máy vi tính, trang bị ngoại vi, phần mềm và máy viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh 4741
8 Bán lẻ sản phẩm công nghệ nghe quan sát trong các cửa hàng chuyên doanh 47420
9 Dịch vụ tồn tại ngắn ngày 5510
10 Xuất phiên bản phần mềm 58200
11 Hoạt động viễn thông bao gồm dây 61100
12 Hoạt hễ viễn thông không dây 61200
13 Lập trình trang bị vi tính 62010
14 Tư vấn đồ vật vi tính cùng quản trị khối hệ thống máy vi tính 62020
15 Hoạt cồn dịch vụ technology thông tin và dịch vụ thương mại khác tương quan đến sản phẩm công nghệ vi tính 62090
16 Xử lý dữ liệu, thuê mướn và các hoạt động liên quan 63110
17 Cổng thông tin 63120
18 Hoạt động tư vấn quản lý 70200
19 Quảng cáo 73100
20 Nghiên cứu thị trường và dò xét dư luận 73200
21 Đại lý du lịch 79110
22 Tổ chức reviews và xúc tiến yêu đương mại 82300
23 Hoạt động của những bệnh viện, trạm xá 8610
24 Hoạt cồn sáng tác, thẩm mỹ và giải trí 90000
25 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị nước ngoài vi 95110
26 Sửa trị thiết bị liên lạc 95120
27 Cắt tóc, làm cho đầu, gội đầu 96310

*

Cơ sở dữ liệu tin tức doanh nghiệp là website cung cấp, tra cứu vớt miễn phí thông tin doanh nghiệp.