Tin học cơ sở 4

      12

INT1006 6 - INT1006 20 - INT1006 22

Giảng viên: è cổ Quốc Long (tqlong at hanghieuusa.com.vn.edu.vn)

Hướng dẫn thực hành: ThS.

Bạn đang xem: Tin học cơ sở 4

Vũ Bá Duy, TS. Nai lưng Quốc Long, TS. Ngô Thị Duyên, CN. Nguyễn Đức Cảnh, CN. Nguyễn Minh Trang

Thời gian

Lớp INT1006-6
Lý thuyết (11 tuần): 13h-15h lắp thêm 6, chống 107-G2
Thực hành (nhóm 1) - từ bỏ tuần 2: 7h-10h thứ 7, phòng trang bị 405-E3
Thực hành (nhóm 2) - trường đoản cú tuần 2: 10h-13h trang bị 7, phòng máy 405-E3
Thực hành (nhóm 3) - từ bỏ tuần 2: 10h-13h vật dụng 4, phòng đồ vật 208-G2
Lớp INT1006-20
Lý thuyết (11 tuần): 7h-9h vật dụng 4, chống 303-G2
Thực hành (nhóm 1) - từ tuần 2: 13h-16h máy 4, phòng thiết bị 305-G2
Thực hành (nhóm 2) - từ bỏ tuần 2: 16h-19h thiết bị 4, phòng thứ 305-G2
Lớp INT1006-22
Lý thuyết (11 tuần): 13h-15h lắp thêm 4, chống 304-G2
Thực hành (nhóm 1) - trường đoản cú tuần 2: 16h-19h máy 5, phòng vật dụng 305-G2
Thực hành (nhóm 2) - tự tuần 2: 9h-12h trang bị 4, phòng sản phẩm 405-E3
Giờ thảo luận với giảng viên
10h-11h30 sản phẩm 4, chống 315-E3

Giới thiệu

Tin học cơ sở 4 (INT1006) là môn học giúp các bạn ban đầu học cách giải quyết vấn đề sử dụng máy tính. Bọn họ sẽ sử dụng ngôn ngữ C++ để minh họa các ý tưởng, phương pháp tư duy và các kỹ thuật lập trình.

Thông báo

(30/08) xin chào mừng chúng ta đến cùng với Tin học cơ sở 4 (INT1006).

Tài liệu

xây dựng cơ bản với C++, hồ nước Sỹ Đàm, Lê Sỹ Vinh, trần Minh ChâuSlide bài giảng của gia sư

Hướng dẫn

Lưu ý

sinh viên có gian lậu trong tiếp thu kiến thức (ví dụ: điểm danh hộ, lấy bài xích của tín đồ khác, ...) sẽ bị trượt môn học ngay lập tức, không tồn tại thi lại hay làm bài lại. Nộp bài bác muộn đã không được chấp nhận. Sinh viên không tới trường hay làm bài không thiếu sẽ ko được dự thi thời điểm cuối kỳ (theo quy chế chung). Sinh viên làm các bài tập sống nhà.

Xem thêm: Kem Đánh Răng Dạng Gel Là Gì ? Các Thành Phần Và Kỹ Thuật Sản Xuất

Giờ thực hành thực tế chủ yếu giành riêng cho việc trả lời thắc mắc và kiểm tra.

Đánh giá

chịu khó điểm danh đầy đủ: 10% Thi giữa kỳ: 30% Thi cuối kỳ: 60% lành mạnh và tích cực đóng góp cho bài xích giảng: 10%

Lịch học

Tuần Bài giảng / tư liệu đọc Bài tập về nhà Trong buổi thực hành
1: 28/08 - 03/09 Giới thiệu. Website bài bác tập tuần 1 Bài tập thực hành tuần 1
2: 04/09 - 10/09 Kiểu, biến, biểu thức. Website bài tập tuần 2 Bài tập thực hành thực tế tuần 2
3: 11/09 - 17/09 cấu tạo điều khiển 1 (tuần tự, rẽ nhánh). Website bài tập tuần 3 Bài tập thực hành tuần 3
4: 18/09 - 24/09 cấu tạo điều khiển 2 (lặp). Website bài xích tập tuần 4 Bài tập thực hành tuần 4
5: 25/09 - 01/10 Mảng: khai báo, truy vấn xuất, chuẩn y mảng. Website bài xích tập tuần 5 Bài tập thực hành tuần 5
6: 02/10 - 08/10 Các làm việc với mảng. Website bài tập tuần 6 Bài tập thực hành tuần 6
7: 09/10 - 22/10 Ôn tập, củng nuốm kiến thức. Website bài tập tuần 7 Giảng viên chữa bài bác tập bên trên lớp và trong số buổi thực hành
8: 23/10 - 29/10 truy nã xuất tệp văn bản. Website bài xích tập tuần 8 Thực hành các bài tập tróc nã xuất file trên website bài xích tập (tuần 8)
9: 30/10 - 11/11 con trỏ, tệp nhị phân. Website bài xích tập tuần 8, 9 Đọc tệp tin WAV (xem slide bài xích giảng)
10: 12/10 - 18/11 Lập trình thực hiện thư viện, áp dụng lại mã lệnh đã gồm sẵn. Website bài tập tuần 9 Vẽ sóng âm từ file WAV ra màn hình hiển thị đồ họa (video)