Trắc nghiệm hình học 11

      23

Hướng dẫn giải bài Ôn tập Chương I. Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng, sách giáo khoa Hình học 11. Nội dung bài bác trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11 bao hàm tổng phù hợp công thức, lý thuyết, cách thức giải bài xích tập hình học có trong SGK sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 11.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hình học 11


Lý thuyết

1. §1. Phép phát triển thành hình

2. §2. Phép tịnh tiến

3. §3. Phép đối xứng trục

4. §4. Phép đối xứng tâm

5. §5. Phép quay

6. §6. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

7. §7. Phép vị tự

8. §8. Phép đồng dạng

Dưới đấy là phần khuyên bảo trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11. Các bạn hãy phát âm kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!


Câu hỏi trắc nghiệm chương I

hanghieuusa.com.vn trình làng với chúng ta đầy đủ phương pháp giải bài tập hình học tập 11 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học tập 11 của bài Ôn tập Chương I. Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem bên dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11

1. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 1 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong các phép biến hình sau, phép nào chưa phải là phép dời hình?

(A) Phép chiếu vuông góc lên một con đường thẳng;

(B) Phép đồng nhất;

(C) Phép vị từ tỉ số $(-1)$;

(D) Phép đối xứng trục.

Trả lời:

Trong các phép trở thành hình trên thì phép chiếu vuông góc lên một mặt đường thẳng không phải phép dời hình do nó ko bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kỳ.


⇒ lựa chọn đáp án: (A).

2. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 2 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai”

(A) Phép tịnh tiến biến chuyển đường thẳng thành con đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng cùng với nó;

(B) Phép đối xứng trục thay đổi đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng với nó;

(C) Phép đối xứng tâm đổi thay đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng với nó;

(D) Phép vị tự trở nên đường thẳng thành con đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với nó.


Trả lời:

Phép đối xứng đổi thay đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy nhiên song hoặc trùng cùng với nó chỉ khi con đường thẳng đó tuy vậy song cùng với trục.

Vậy giải đáp (B) là sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (B).

3. Trả lời thắc mắc trắc nghiệm 3 trang 35 sgk Hình học tập 11

Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang đến đường thẳng $d$ tất cả phương trình (2x – y + 1 = 0.) Để phép tịnh tiến theo vectơ (vec v) phát triển thành $d$ thành bao gồm nó thì (vec v) yêu cầu là vectơ nào trong các vectơ sau?

(A) (vec v = (2;,,1)) ; (B) (vec v = (2;,, – 1));


(C) (vec v = (1;,,2)) ; (D)(vec v = ( – 1;,,2)).

Trả lời:

Phép tịnh tiến (T_v) đổi thay d thành chủ yếu nó khi vectơ tịnh tiến (vec v) là 1 vectơ chỉ phương của $d$.

⇒ chọn đáp án: (C).

4. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 4 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong khía cạnh phẳng toạ độ $Oxy$, mang đến (vec v = (2; – 1)) với điểm (M( – 3;2).) Ảnh của điểm $M$ qua phép tịnh tiến theo vecto (vec v) là điểm có toạ độ nào trong số toạ độ sau?

$(A) (5;3) ; (B) (1; 1);$


$(C) (-1; 1) ; (D) (1; -1).$

Trả lời:

Gọi $M’(x’; y’)$ là hình ảnh của $M$ qua (T_v) ta có: (overrightarrow MM’ = vec v)

(left{ eginarraylx’ + 3 = 2\y’ – 2 = – 1endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = 1endarray ight.) tốt M’(-1; 1)

⇒ chọn đáp án: (C).

5. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 5 trang 36 sgk Hình học 11


Trong phương diện phẳng toạ độ $Oxy$ mang đến đường thẳng $d$ tất cả phương trình: (3x – 2y + 1 = 0.) Ảnh của mặt đường thẳng $d$ qua phép đối xứng trục $Ox$ gồm phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y + 1 = 0);

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y + 1 = 0).

Trả lời:

(Mleft( a;frac3a + 12 ight) in d,) điện thoại tư vấn $M’$ là ảnh của $M$ qua phép đối xứng qua trục $Ox$, khi đó

(left{ eginarraylx’ = a\y’ = – frac3a + 12endarray ight. Leftrightarrow 2y’ = – (3x’ + 1) Leftrightarrow 3x’ + 2y’ + 1 = 0)

Do kia $d’$ là hình ảnh của $d$ thì (d’:3x + 2y + 1 = 0)

⇒ chọn đáp án: (A).

6. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 6 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong khía cạnh phẳng toạ độ $Oxy$ cho đường trực tiếp $d$ có phương trình: (3x – 2y – 1 = 0.) Ảnh của con đường thẳng $d$ qua phép đối xứng tâm $O$ bao gồm phương trình là:

(A) (3x + 2y + 1 = 0) ; (B) ( – 3x + 2y – 1 = 0) ;

(C) (3x + 2y – 1 = 0) ; (D) (3x – 2y – 1 = 0).

Trả lời:

(M(1;1) in d,) hotline $M’$ là ảnh của $M$ qua Đo, khi đó:

(left{ eginarraylx’ = – 1\y’ = – 1endarray ight.) giỏi M’(-1; -1) và tuy vậy song cùng với d, vì vậy (d’:3(x + 1) – 2(y + 1) = 0)

( Leftrightarrow – 3x + 2y – 1 = 0.)

⇒ chọn đáp án: (B).

Xem thêm: Bàn Thắng Đẹp World Cup 2018, Chiêm Ngưỡng Bàn Thắng Đẹp Nhất World Cup 2018

7. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 7 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao sai?

(A) có một phép tịnh tiến trở thành mọi điểm thành thiết yếu nó;

(B) tất cả một phép đối xứng trục biến hóa mọi điểm thành bao gồm nó;

(C) bao gồm một phép quay vươn lên là mọi điểm thành bao gồm nó;

(D) tất cả một phép vị tự phát triển thành mọi điểm thành chính nó.

Trả lời:

Mọi điểm đối xứng trục chỉ đổi mới mỗi điểm trên trục thành bao gồm nó.

Vậy lời giải (B) sai.

⇒ chọn đáp án: (B).

8. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 8 trang 36 sgk Hình học tập 11

Hình vuông gồm mấy trục đối xứng?

(A) 1; (B) 2; (C) 4; (D) Vô số.

Trả lời:

Hình vuông có trục đối xứng là hai đường chéo cánh và hai tuyến phố thẳng trải qua hai trung điểm của cặp cạnh đối diện.

⇒ chọn đáp án: (C).

9. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 9 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong những hình sau, hình nào bao gồm vô số vai trung phong đối xứng?

(A) hai tuyến đường thẳng giảm nhau;

(B) Đường elip;

(C) hai tuyến phố thẳng tuy nhiên song;

(D) Hình lục giác đều.

Trả lời:

Hai mặt đường thẳng tuy vậy song bao gồm vô số tâm đối xứng nằm trên phố thẳng tuy vậy song biện pháp đều hai tuyến đường thẳng đó.

⇒ chọn đáp án: (C).

10. Trả lời câu hỏi trắc nghiệm 10 trang 36 sgk Hình học tập 11

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

(A) hai đường thẳng ngẫu nhiên luôn luôn đồng dạng;

(B) hai đường tròn ngẫu nhiên luôn đồng dạng;

(C) nhị hình vuông bất kỳ luôn đồng dạng;

(D) nhị chữ nhật ngẫu nhiên luôn đồng dạng.

Trả lời:

Cho nhì hình chữ nhật lần lượt có các kích cỡ là $a; b$ và $a’; b’$

*

Nếu (fracaa’ e fracbb’) thì không tồn tại phép đồng dạng nào vươn lên là hình này thành hình kia, yêu cầu hai hình chữ nhật có kích cỡ như bên trên là không đồng dạng.

Vậy giải đáp (D) sai.

⇒ lựa chọn đáp án: (D).

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài tốt cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 11 với trả lời thắc mắc trắc nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trang 35 36 sgk Hình học 11!

“Bài tập nào khó khăn đã có hanghieuusa.com.vn“


This entry was posted in Toán lớp 11 và tagged bài 1 trang 35 sgk Hình học 11, bài bác 10 trang 36 sgk Hình học 11, bài bác 2 trang 35 sgk Hình học 11, bài 3 trang 35 sgk Hình học tập 11, bài xích 4 trang 36 sgk Hình học 11, bài bác 5 trang 36 sgk Hình học tập 11, bài xích 6 trang 36 sgk Hình học 11, bài bác 7 trang 36 sgk Hình học 11, bài bác 8 trang 36 sgk Hình học 11, bài 9 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 1 trang 35 sgk Hình học tập 11, Câu 10 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 2 trang 35 sgk Hình học 11, Câu 3 trang 35 sgk Hình học tập 11, Câu 4 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 5 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 6 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 7 trang 36 sgk Hình học tập 11, Câu 8 trang 36 sgk Hình học 11, Câu 9 trang 36 sgk Hình học tập 11.